[เคมี 5] ม.6/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 5


  • บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
  • บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
  • บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล