ผู้สอน
นพดล ศิลปชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา_4.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20052

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 (ว 31241) ปีการศึกษา 2559

-