วิชาเทคนิคการพยาบาล (993-123) ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน

นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคนิคการพยาบาล (993-123) ปีการศึกษา 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20059

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน


๙๙๓-๑๒๓ เทคนิคการพยาบาล (Nursing Techniques) ๓(๒-๓-๕)

คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์การปฏิบัติการพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการด้านความ สุขสบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้น การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การออกกำลังกาย การดูแลเรื่องอาหารและน้ำ การดูแลเรื่องการขับถ่าย การดูแลแผล การพยาบาลตามแผนการรักษา และการสนับสนุนการรักษา การรับและจำหน่ายผู้ป่วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.