ผู้สอน
นาง อุไร กองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/2-2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2009

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดแสงสรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์