ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

ปาริชาติ ทองรบ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20093

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.