homeวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554
person
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของวิทยาลัยช่างศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)