ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

classstart.org มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20102

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม classstart.org มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.