ม.6/1
ผู้สอน

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20122

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมวิไล

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา พ33101 สุขศึกษา ระดับชั้น ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.