ผู้สอน
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.1.2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20141

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.1.2559


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.