ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/12


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20149

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมวิไล


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา พ33101 สุขศึกษา ระดับชั้น ม.6