การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาค 1/59

ปรีดา ยะธิมา

โรงเรียนจักรคำคณาทร

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและเทคโนโยลี 3 ภาค1/58