ฟิสิกส์ เล่ม ๕ ๑/๒๕๖๐
ผู้สอน

Sarikpong Khittasangka

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ เล่ม ๕ ๑/๒๕๖๐

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20158

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว กฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความร้อน แก๊สในอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ การประยุกต์ ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน แบบจำลองอะตอม สเปกตรัมของอะตอม ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสีและการป้องกัน และทบทวนความรู้ตามหลักสูตร เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.