ผู้สอน
อานาตี เจ๊ะหะะมะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาประวัติศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20169

สถานศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั่วคราว