สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณัฐวุฒิ สุภารักษ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง