ผู้สอน
อานาตี เจ๊ะหะะมะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 2/2 ปี 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20191

สถานศึกษา

โรงเรียนบำรุงศาสน์


คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/3 เท่านั้น