การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20192

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.