PHYSICS 4 2559/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูพรชัย ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1