homeม.1/2
personperson_add
ม.1/2

ผู้สอน
นาย ชล มะลิงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
202

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สู้ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)