การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์

อดิศักดิ์ ศรีดงกลาง

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด