เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่องผลไม้ ชั้นอนุบาล2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นลพรรณ พึ่งหล้า

ศูนย์เด้กเล็ดห้วยปราง

1.เด็กรู้จักผลไม้ชนิดใดบ้าง

2. ผลไม้แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร

3. ผลไม้แต่ละชนิดมีรสชาติอย่างไร