ปวช.2/3 คอ. คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ