homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ผู้สอน
นิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2021

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง :  1.เลิศประเพณีท้องถิ่น    2.ศิลแห่งฮีตสิบสอง             3.ครรลองคองสิบสี่    

          4.ผญาดีสรภัญญะ         5.ปกินณกะสมุนไพรพื้นบ้าน    6.สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)