ผู้สอน
บุณฑริกา นิเทศศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Math Ampere


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20211

สถานศึกษา

รร.วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคณิตกับครูแอมป