วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/5 159
ผู้สอน

สุริยา รอดสบาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/5 159

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20213

สถานศึกษา
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย แนวคิด ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.