homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ผู้สอน
นิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2022

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง  :  1. เลิศประเพณีท้องถิ่น   2. ศีลแห่งฮีตสิบสอง          3. ครรลองคองสิบสี่  

           4. ผญาดีสรภัญญะ        5. ปกิณกะสมุนไพรพื้นบ้าน   6. สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)