ชั้น ม.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร