ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

58-3 4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน (ภาคกศ.บป.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20229

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆและไม่ใช้อุปกรณ์