ครอบครัวสุขสันต์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
ผู้สอน

นิรมล ทรงเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ครอบครัวสุขสันต์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20232

สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เสด็จ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

2.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

3.หน้าที่และกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว

4.มารยาทที่ดีและการปฏิบัติตนในครอบครัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.