เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครอบครัวสุขสันต์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิรมล ทรงเลิศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เสด็จ

1.เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

2.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

3.หน้าที่และกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว

4.มารยาทที่ดีและการปฏิบัติตนในครอบครัว