ผู้สอน
ธีระชัย ปานุเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2/2 วิชาหน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20256

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559