คอมพิวเตอร์2/3ปี 2559
ผู้สอน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์2/3ปี 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20267

สถานศึกษา
โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/3 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.