ผู้สอน
สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(26-4105-2007)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20272

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น