เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฐาภัทร จีนจันทร์

โรงเรียนบ้านเกาะจำ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint มีวิธีการเหมือนการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วไป รูปแบบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สร้างและพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์