ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปฐาภัทร จีนจันทร์

โรงเรียนบ้านเกาะจำ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint มีวิธีการเหมือนการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วไป รูปแบบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สร้างและพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์