เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำศัพท์ภูมิอากาศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Jirawan Thongjit

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำโลน

เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของภูมิอากาศแบบต่างๆพร้อมรูปภาพประกอบ