คำศัพท์ภูมิอากาศ

Jirawan Thongjit

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำโลน

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของภูมิอากาศแบบต่างๆพร้อมรูปภาพประกอบ