3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ผู้สอน

พิชัย ช่วยสัตย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20280

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.