เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรรัตน์ ศิริตะงัน

โรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานด้วย Microsoft PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้งานนำเสนอสามารถนำเสนอตัวอักษรหรือข้อความในรูปแบบที่สวยงาม และช่วยให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ