คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง