คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ผู้สอน

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20302

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.