ปวช 1-3 com59
ผู้สอน

อภิรดา ม่วงทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวช 1-3 com59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20304

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชี่วศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.