ผู้สอน
พาขวัญ ทิพย์มณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วันน่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20307

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"


คำอธิบายชั้นเรียน

คำศัพท์วันทั้ง7ที่เด็กควรรู้จัก