ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนให้เรื่องของผลไม้ต่างๆที่เด็กควรรู้