ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2031

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การโปรแกรม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.