การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)
ผู้สอน

ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2031

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การโปรแกรม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.