การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)


ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)

รหัสวิชา
2031

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

วิชา การโปรแกรม 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books