เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซี่ยนน่ารู้ อนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1 ตั้งกฏกติกาที่ใช้ร่วมกันในชั้นเรียน

2 บอกความหมายและความสำคัญของอาเซียน

3 อาเซียนมีกี่ประเทศ

4 ชุดประจำชาติอาเซียนแต่ละประเทศ

5 ธงชาติอาเซียน 10 ประเทศ