ชั้นประุถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2559
ผู้สอน

นาย พยนต์ ชาญเชี่ยว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประุถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20349

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.