เพศศึกษา ม.1 2559

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษา สื่อ อินเตอร์เน็ตและการสืบค้น