homeการเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
personperson_add
การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ผู้สอน
นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2037

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)