homeการเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
personperson_add
การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ผู้สอน
นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2038

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)