เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1/1คท(ดอกไม้)
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1/1คท(ดอกไม้)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20380

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งการบ้านและการส่งการบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.