คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
ผู้สอน

นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20386

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.