homeภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
personperson_add
ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ผู้สอน
นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2039

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)