ปวช. 2/1 คหกรรมเพื่อการโรงเเรม

คำอธิบายชั้นเรียน

-