Statistics for Business Research


ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Statistics for Business Research

Class ID
20392

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)